Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking. Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is vervangen door een nieuwe Europese verordening, de AVG, die sinds 25 mei 2018 gehandhaafd wordt. 

igro (typo)grafisch ontwerp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De vertrouwelijkheid van gegevens die je mij verstrekt vind ik belangrijk. In deze privacyverklaring lees je hoe ik jouw gegevens behandel en welke rechten je hebt.


Welke persoonsgegevens verwerk ik?

igro (typo)grafisch ontwerp verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon/contactpersonen, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer.

Van abonnees op de nieuwsbrief Stokstaart bewaar ik alleen naam, voornaam en e-mailadres, tenzij je zelf meer gegevens aan mij hebt verstrekt.


Met welk doel en waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?

igro (typo)grafisch ontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om met je te corresponderen en je informatie te verstrekken om mijn dienstverlening te kunnen voeren. 

• Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

• Voor het verzenden van de nieuwsbrief Stokstaart.

Ik zal jouw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk vooraf overeengekomen met jou.


Hoelang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

igro (typo)grafisch ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. 

Verder worden je facturen bewaard in overeenstemming met wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor fiscale en financiële gegevens.


Deel ik jouw persoonsgegevens met derden?

Nee. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en alleen met jouw toestemming.


Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar je browser wordt gestuurd. Die browser slaat het bestandje op in je apparaat, waarbij je apparaat een uniek nummer krijgt. Zo kan de site het apparaat later weer herkennen. www.igro.nl maakt gebruik van Squarespace Analytics, dus er staat een Squarespace-cookie op www.igro.nl. Daardoor krijg ik rapportages over hoe bezoekers mijn website gebruiken. Squarespace kan deze informatie aan derden geven als ze daartoe wettelijk verplicht zijn, of als derden de informatie namens Squarespace verwerken. Ik heb daar geen invloed op.

Ik kan cookies gebruiken om je ervaring op mijn website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de website snel is, dat je de website veilig kunt bezoeken en dat ik fouten op deze website kan opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Ze worden dan niet meer opgeslagen als je mijn website bezoekt. Maar het kan zijn dat de website zonder cookies wat minder goed werkt.

Gebruik ik ‘cookies’ of vergelijkbare technieken?


Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Dat mag: je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@igro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek . Tot slot wil ik je erop wijzen dat je zo nodig een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


igro (typo)grafisch ontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@igro.nl. Vragen over deze privacyverklaring? Bel of mail gerust.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?


igro (typo)grafisch ontwerp – Irene de Groot

Egelantier 3, 2211 NN Noordwijkerhout

www.igro.nl

hello@igro.nl

Contactgegevens